เวลาทำการ
วันจันทร์-พฤหัสบดี เปิดบริการเวลา 08.30-16.30 น.
วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30-12.00 น.
คลินิกพิเศษ
วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 17.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00-14.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการเวลา 09.00-14.00 น.
เวลาทำการแผนกโคนม
บริการรับแจ้งสัตว์ป่วยปละปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ในเวลาทำการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ และเริ่มออกปฏิบัติการในท้องที่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.โดยประมาณ

โทรศัพท์ 032-389182, 351715-6
แผ่นพับแนะนำโรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ

ประวัติโรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ
แผนภูมิภาระงาน
ผู้บริหาร
การดำเนินงานในปัจจุบัน
แผนที่การเดินทาง
ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์