โครงการชั่วโมง KM ของงานธุรการกำแพงแสน
หัวข้อ เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
01-การกำหนดรูปแบบการแสดงหน้าจอด้วยชุดรูปแบบ
02-การกำหนดภาพพื้นหลัง (Wallpaper)
03-การกำหนดสกรีนเซฟเวอร์ (Screen Saver)
04-วิธีการติดตั้ง Font สำหรับ Windows XP
05-การค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์
06-วิธีการ print screen หน้าจอ
07-แปลงไฟล์ทั่วไปให้เป็นไฟล์ PDF ง่ายๆ
08-วิธีการตั้ง WEBSITE ให้เป็น HOME เอง
09-วิธีการตั้ง Home page มีหลาย website
10-วิธีเคลียร์ History ลบ Browsing Data
11-อยากลบ History บางรายการ
12- ลบไฟล์ขยะ temporary files ภายในคอมพิวเตอร์
13-การ Defrag ฮาร์ดดิสก์ เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับการทำงานของระบบ สำหรับ Windows XP
14-การใช้งาน Scan Disk สำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดของ ฮาร์ดดิสก์ สำหรับ Windows XP
15-การใช้งาน Disk Cleanup สำหรับลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจาก ฮาร์ดดิสก์ สำหรับ Windows XP