ข้อมูลการประกวด
KU Thai and CFA International Cat Show 2017
 
 
เกณฑ์การประกวดแมวไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร
เกณฑ์การประกวดแมวขวัญใจเคยู ประเภทแมวบ้าน
เกณฑ์การประกวดแมวขวัญใจเคยู ประเภทแมวต่างประเทศ
เกณฑ์การประกวดแมวแฟนซี